Phòng khám thú y ở Phan Rang - Tháp Chàm

Danh sách Phòng khám thú y ở Phan Rang - Tháp Chàm

Phòng Khám Da Liễu - Bs Lê Thị Thanh Thúy

Phòng Khám Da Liễu - Bs Lê Thị Thanh Thúy
Địa chỉ : Lê Duẩn, Phủ Hà, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Phòng Khám Da Liễu - Bs Lê Thị Thanh Thúy, Phòng khám thú y ở Phan Rang - Tháp Chàm

Chi Cục Chăn Nuôi Và Thú Y

Chi Cục Chăn Nuôi Và Thú Y
Địa chỉ : Mười Sáu Tháng Tư, Mỹ Hải, Phan Rang, Ninh Thuận, Vietnam
Điện thoại : 068 3888 169
Website : http://chicuccntyninhthuan.gov.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chi Cục Chăn Nuôi Và Thú Y, Phòng khám thú y ở Phan Rang - Tháp Chàm

Thai Air polyclinics

Thai Air polyclinics
Địa chỉ : 95 Ngô Gia Tự, Thanh Sơn, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam
Điện thoại : 068 3503 070
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Thai Air polyclinics, Phòng khám thú y ở Phan Rang - Tháp Chàm

Chi cục Thú Y Ninh Thuận

Chi cục Thú Y Ninh Thuận
Địa chỉ : 835 đường 21/8, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam
Điện thoại : 090 524 96 88
Website : http://chicuccntyninhthuan.gov.vn/trangchu/chicucchannuoithuynt.aspx
>> Chỉ đường Google Map <<
Chi cục Thú Y Ninh Thuận, Phòng khám thú y ở Phan Rang - Tháp Chàm

Phòng Khám Tai Mũi Họng Bs Thái Phương Phiên

Phòng Khám Tai Mũi Họng Bs Thái Phương Phiên
Địa chỉ : 24 Nguyễn Văn Trỗi - Phường Thanh sơn, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam
Điện thoại : 091 370 99 74
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Phòng Khám Tai Mũi Họng Bs Thái Phương Phiên, Phòng khám thú y ở Phan Rang - Tháp Chàm

Trung Tâm Y Tế Tp. Phan Rang - Tháp Chàm

Trung Tâm Y Tế Tp. Phan Rang - Tháp Chàm
Địa chỉ : 364 Ngô Gia Tự, Tấn Tài, Phan Rang, Ninh Thuận, Vietnam
Điện thoại : 068 3822 946
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Trung Tâm Y Tế Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Phòng khám thú y ở Phan Rang - Tháp Chàm