Hồ bơi ở tại quận 5

Hồ Bơi 69

Hồ Bơi 69
Địa chỉ : 69 Tản Đà, 11, 5, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3859 3580
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Hồ Bơi 69, Hồ bơi ở tại quận 5

CLB Bơi lội Lam Sơn

CLB Bơi lội Lam Sơn
Địa chỉ : 242 Trần Bình Trọng, phường 4, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3835 8028
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
CLB Bơi lội Lam Sơn, Hồ bơi ở tại quận 5

Hotel Equatorial Ho Chi Minh City

Hotel Equatorial Ho Chi Minh City
Địa chỉ : 242 Tran Binh Trong, Wd.4, District 5, Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh 700000, Vietnam
Điện thoại : 08 3839 7777
Website : http://hochiminhcity.equatorial.com/
>> Chỉ đường Google Map <<
Hotel Equatorial Ho Chi Minh City, Hồ bơi ở tại quận 5

Dai The Gioi Waterpark

Dai The Gioi Waterpark
Địa chỉ : 1106 Võ Văn Kiệt, Phường 6, Quận 6, Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City 700000, Vietnam
Điện thoại : 08 3853 7867
Website : http://www.daithegioiwaterpark.com.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<
Dai The Gioi Waterpark, Hồ bơi ở tại quận 5