Tìm địa điểm

Hồ bơi ở tại Kon Tum

Nhà Hàng - Hồ Bơi Phú Gia

Nhà Hàng - Hồ Bơi Phú Gia
Địa chỉ : 335 Hoàng Thị Loan, Quang Trung, Tp. Kon Tum, Kon Tum, Vietnam
Điện thoại : 060 6559 655
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Nhà Hàng - Hồ Bơi Phú Gia, Hồ bơi ở tại Kon Tum