Tìm địa điểm

Chùa ở Tây Ninh

Chùa Bà

Chùa Bà
Địa chỉ : Thạnh Tân, tx. Tây Ninh, Tây Ninh, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Bà, Chùa ở Tây Ninh

Black Virgin Mountain

Black Virgin Mountain
Địa chỉ : Black Virgin Mountain, Thạnh Tân, Tây Ninh, Tây Ninh Province, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Black Virgin Mountain, Chùa ở Tây Ninh

Chùa Giác Ngạn

Chùa Giác Ngạn
Địa chỉ : Châu Thành District, Tây Ninh Province, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Giác Ngạn, Chùa ở Tây Ninh

Chùa Thiền Lâm Gò Kén

Chùa Thiền Lâm Gò Kén
Địa chỉ : QL22B, Hoà Thành, Tây Ninh, Vietnam
Điện thoại : 066 3846 801
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Thiền Lâm Gò Kén, Chùa ở Tây Ninh

Chùa Cẩm Phong

Chùa Cẩm Phong
Địa chỉ : QL22B, Cẩm Giang, Gò Dầu, Tây Ninh, Vietnam
Điện thoại : 066 3850 436
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Cẩm Phong, Chùa ở Tây Ninh

CHÙA LINH SƠN

CHÙA LINH SƠN
Địa chỉ : ẤP NINH TRUNG, XÃ NINH SƠN, TX.TÂY NINH, TÂY NINH, Vietnam
Điện thoại : 066 3624 007
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
CHÙA LINH SƠN, Chùa ở Tây Ninh

Chùa Linh Bửu

Chùa Linh Bửu
Địa chỉ : 17, đường Nguyễn Văn Tốt, Kp 3, F 1, Tp Tây Tỉnh Tây Ninh, Ninh Thạnh, Thành phô (Thị Xã).Tây Ninh, Tây Ninh, Vietnam
Điện thoại : 066 3828 199
Website : http//phatgiao1.blogspot.com/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Linh Bửu, Chùa ở Tây Ninh

Tay Ninh Holy See

Tay Ninh Holy See
Địa chỉ : Phạm Hộ Pháp, tt. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Vietnam
Điện thoại : 066 3841 193
Website : http//caodai.com.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<
Tay Ninh Holy See, Chùa ở Tây Ninh