Chùa ở tại Yên Bái

Chùa Ngọc Am

Chùa Ngọc Am
Địa chỉ : P.HH (Mở 15/5/03) Thành Phố Yên Bái, Yên Bái, Vietnam
Điện thoại : 0216 3863 542
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Ngọc Am, Chùa ở tại Yên Bái

Chùa minh pháp

Chùa minh pháp
Địa chỉ : Đường Âu Cơ, Tân Thịnh, Tp. Yên Bái, Yên Bái, Vietnam
Điện thoại :
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa minh pháp, Chùa ở tại Yên Bái