Chùa ở tại Lào Cai

Chùa Cam Lộ

Chùa Cam Lộ
Địa chỉ : Trần Hưng Đạo, Bình Minh, Tp. Lào Cai, Lào Cai, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Cam Lộ, Chùa ở tại Lào Cai

Chùa Tân Bảo

Chùa Tân Bảo
Địa chỉ : p. Lào Cai, Tp. Lào Cai, Lào Cai, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Tân Bảo, Chùa ở tại Lào Cai

Đền Đôi Cô

Đền Đôi Cô
Địa chỉ : Tp. Lào Cai, Lào Cai, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Đền Đôi Cô, Chùa ở tại Lào Cai

Đền Cấm Lào Cai

Đền Cấm Lào Cai
Địa chỉ : Tổ 3, Phường Phố Mới, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Tổ 3, Phường Phố Mới, Thành Phố Lào Cai, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Đền Cấm Lào Cai, Chùa ở tại Lào Cai

Đền Thượng - Lào Cai

Đền Thượng - Lào Cai
Địa chỉ : Tp. Lào Cai, Lào Cai, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Đền Thượng - Lào Cai, Chùa ở tại Lào Cai

Bao Ha Temple

Bao Ha Temple
Địa chỉ : Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai, Vietnam
Điện thoại : 098 273 65 57
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Bao Ha Temple, Chùa ở tại Lào Cai