Chùa ở tại Hạ Long

Long Tien Temple

Long Tien Temple
Địa chỉ : Long Tiên, Bạch Đằng, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh, Vietnam
Điện thoại : 0203 3824 407
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Long Tien Temple, Chùa ở tại Hạ Long

Chùa Lôi Âm

Chùa Lôi Âm
Địa chỉ : Đại Yên, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Lôi Âm, Chùa ở tại Hạ Long

Chua Cai Bau

Chua Cai Bau
Địa chỉ : Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Ninh, Vietnam
Điện thoại : 097 628 11 72
Website : http//govietnam.info/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chua Cai Bau, Chùa ở tại Hạ Long