Tìm địa điểm

Chùa ở Quận Phú Nhuận

Chùa Quán Thế Âm

Chùa Quán Thế Âm
Địa chỉ : 90 Thích Quảng Đức, 5, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3844 8905
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Quán Thế Âm, Chùa ở Quận Phú Nhuận

Chùa Đại Giác

Chùa Đại Giác
Địa chỉ : 112 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3845 8886
Website : http://coiphat.vn/chua-dai-giac-phu-nhuan.html
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Đại Giác, Chùa ở Quận Phú Nhuận

Chùa Giác Tâm

Chùa Giác Tâm
Địa chỉ : 324 Phan Đình Phùng, 1, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 0283 8442 901
Website : http://coiphat.net/danh-tu/chua-giac-tam_688.html
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Giác Tâm, Chùa ở Quận Phú Nhuận

Chùa Từ Vân

Chùa Từ Vân
Địa chỉ : 62 Phan Xích Long, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3845 8929
Website : http://coiphat.net/danh-tu/chua-tu-van-ly-duong-sanh-tu_689.html
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Từ Vân, Chùa ở Quận Phú Nhuận