Chùa ở Quận Gò Vấp

Chùa Lá Gò Vấp

Chùa Lá Gò Vấp
Địa chỉ : 12/2E Quang Trung, phường 14, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 090 242 72 22
Website : http://www.chualagovap.org.vn/index.php
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Lá Gò Vấp, Chùa ở Quận Gò Vấp

Chùa Pháp Hoa

Chùa Pháp Hoa
Địa chỉ : 18 Quang Trung, 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Pháp Hoa, Chùa ở Quận Gò Vấp

Chùa Kỳ Quang 2

Chùa Kỳ Quang 2
Địa chỉ : 226/79 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3895 1014
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Kỳ Quang 2, Chùa ở Quận Gò Vấp

Gia Lam Pagoda

Gia Lam Pagoda
Địa chỉ : 498/11 Lê Quang Định, phường 1, Hồ Chí Minh, 08, Vietnam
Điện thoại : 08 3894 2814
Website : https://www.facebook.com/chuagialam
>> Chỉ đường Google Map <<
Gia Lam Pagoda, Chùa ở Quận Gò Vấp

Chùa Linh Sơn Hải Hội

Chùa Linh Sơn Hải Hội
Địa chỉ : 13/81 Đường Phan Huy Ích, phường 14, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 0165 932 8967
Website : http://chualinhsonhaihoi.com/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Linh Sơn Hải Hội, Chùa ở Quận Gò Vấp

Huynh Kim pagoda

Huynh Kim pagoda
Địa chỉ : 10/6A Quang Trung, phường 11, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 0283 8959 923
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Huynh Kim pagoda, Chùa ở Quận Gò Vấp

Chùa Như Lai

Chùa Như Lai
Địa chỉ : 229 Đường Nguyễn Thái Sơn, 7, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Như Lai, Chùa ở Quận Gò Vấp

Pho Minh Pagoda

Pho Minh Pagoda
Địa chỉ : 450/19 Lê Đức Thọ, 16, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Pho Minh Pagoda, Chùa ở Quận Gò Vấp

Chùa Trung Nghĩa

Chùa Trung Nghĩa
Địa chỉ : 99/1111 Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 093 845 61 89
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Trung Nghĩa, Chùa ở Quận Gò Vấp

Chùa An Lạc

Chùa An Lạc
Địa chỉ : 145 Đường Nguyễn Thái Sơn, 4, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa An Lạc, Chùa ở Quận Gò Vấp

Chùa Pháp Bảo

Chùa Pháp Bảo
Địa chỉ : 122 Đường Lê Văn Thọ, 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 091 828 81 89
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Pháp Bảo, Chùa ở Quận Gò Vấp

Te Do Pagoda

Te Do Pagoda
Địa chỉ : Đường Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3895 8142
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Te Do Pagoda, Chùa ở Quận Gò Vấp

Chùa Thới Hòa

Chùa Thới Hòa
Địa chỉ : 75 75/, 6A Quang Trung, phường 8, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Thới Hòa, Chùa ở Quận Gò Vấp

Long Hue Pagoda

Long Hue Pagoda
Địa chỉ : Đường Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3985 1743
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Long Hue Pagoda, Chùa ở Quận Gò Vấp

Chua Dong Hiep

Chua Dong Hiep
Địa chỉ : phường 8, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chua Dong Hiep, Chùa ở Quận Gò Vấp

Chùa Huyền Trang

Chùa Huyền Trang
Địa chỉ : 974 Quang Trung, phường 8, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 5436 9884
Website : http://www.chuahuyentrang.com/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Huyền Trang, Chùa ở Quận Gò Vấp

Don Bosco Pagoda

Don Bosco Pagoda
Địa chỉ : Đường Nguyễn Văn Nghi, Phường 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3895 5436
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Don Bosco Pagoda, Chùa ở Quận Gò Vấp

Chùa Phổ Chiếu

Chùa Phổ Chiếu
Địa chỉ : 93 Nguyễn Văn Lượng, 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3895 2215
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phổ Chiếu, Chùa ở Quận Gò Vấp

Chùa Định Huệ

Chùa Định Huệ
Địa chỉ : 145/4, Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 090 334 23 38
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Định Huệ, Chùa ở Quận Gò Vấp

Chùa Vĩnh Quang

Chùa Vĩnh Quang
Địa chỉ : 95 Phan Văn Trị, 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Vĩnh Quang, Chùa ở Quận Gò Vấp