Tìm địa điểm

Chùa ở Quận 6

Chùa Giác Hải

Chùa Giác Hải
Địa chỉ : 1019 Hồng Bàng, 12, 6, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3875 2861
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Giác Hải, Chùa ở Quận 6

Chùa Diệu Pháp

Chùa Diệu Pháp
Địa chỉ : 925, Hậu Giang, phường 11, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3875 2131
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Diệu Pháp, Chùa ở Quận 6

Thảo Đường Thiền Tự

Thảo Đường Thiền Tự
Địa chỉ : 184, Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3875 3555
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Thảo Đường Thiền Tự, Chùa ở Quận 6

Chùa Từ Ân

Chùa Từ Ân
Địa chỉ : 440 Hồng Bàng, 16, 11, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3969 1053
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Từ Ân, Chùa ở Quận 6