Chùa ở Quận 10

An Quang Pagoda

An Quang Pagoda
Địa chỉ : 243 Sư Vạn Hạnh, phường 9, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3927 0258
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
An Quang Pagoda, Chùa ở Quận 10

Chùa Bửu Đà

Chùa Bửu Đà
Địa chỉ : 419/4, Cách Mạng Tháng 8, P.13, Q.10, 419/11 Hẻm 285 Cách Mạng Tháng Tám, 13th Ward, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 0283 8652 369
Website : http://chuabuuda.com/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Bửu Đà, Chùa ở Quận 10

Vietnam Quoc Tu Pagoda

Vietnam Quoc Tu Pagoda
Địa chỉ : 3 Tháng 2, 10th Ward, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 0120 336 1668
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Vietnam Quoc Tu Pagoda, Chùa ở Quận 10

Chùa Từ Nghiêm

Chùa Từ Nghiêm
Địa chỉ : 415 Bà Hạt, phường 4, Hồ Chí Minh, phường 4 Quận 10 Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3835 5304
Website : http://giacngo.vn/PrintView.aspx?Language=vi&ID=73D40A
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Từ Nghiêm, Chùa ở Quận 10

Chùa Hòa Bình

Chùa Hòa Bình
Địa chỉ : 419 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 0283 8626 697
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hòa Bình, Chùa ở Quận 10