Tìm địa điểm

Chùa ở Củ Chi

Chùa Liên Trì

Chùa Liên Trì
Địa chỉ : HL2, Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại :
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Liên Trì, Chùa ở Củ Chi

Chùa Thái Sơn

Chùa Thái Sơn
Địa chỉ : TL8, Bình Mỹ, Củ Chi, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại :
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Thái Sơn, Chùa ở Củ Chi

Phuoc Quang Pagoda

Phuoc Quang Pagoda
Địa chỉ : 400/7, Hoàng Bá Huân, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3892 0499
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Phuoc Quang Pagoda, Chùa ở Củ Chi

Chùa Pháp Viên

Chùa Pháp Viên
Địa chỉ : 25A, Ấp Đồn, Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại :
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Pháp Viên, Chùa ở Củ Chi

Chùa Bửu Châu

Chùa Bửu Châu
Địa chỉ : 213 Hà Duy Phiên, Bình Mỹ, Củ Chi, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 091 800 93 18
Website : http//chuabuuchau.com.vn/ >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Bửu Châu, Chùa ở Củ Chi

Chùa Phước Tâm

Chùa Phước Tâm
Địa chỉ : Unnamed Rd,, Củ Chi, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại :
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phước Tâm, Chùa ở Củ Chi

Chùa Huệ Quang

Chùa Huệ Quang
Địa chỉ : Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại :
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Huệ Quang, Chùa ở Củ Chi

Chùa Trung Phước

Chùa Trung Phước
Địa chỉ : Hồ Văn Tắng, Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại :
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Trung Phước, Chùa ở Củ Chi

Chùa Phước Lâm

Chùa Phước Lâm
Địa chỉ : Tỉnh lộ 7, Trung Lập Hạ, Củ Chi, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại :
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phước Lâm, Chùa ở Củ Chi

Hoang Phap Temple

Hoang Phap Temple
Địa chỉ : Tân Hiệp, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3713 0002
Website : http//www.chuahoangphap.com.vn/ >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Hoang Phap Temple, Chùa ở Củ Chi

Chùa Hoằng Linh

Chùa Hoằng Linh
Địa chỉ : Hẻm vào đường, Bến Đình, An Nhơn Tây, Củ Chi, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3794 6466
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hoằng Linh, Chùa ở Củ Chi

Thiền Thất Hương Vân

Thiền Thất Hương Vân
Địa chỉ : Số 7 Đường 528, Ấp Ngã Tư, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi,Hồ Chí Minh, Việt Nam, Vietnam
Điện thoại : 098 931 00 99
Website : http//chuatutan.net/ >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Thiền Thất Hương Vân, Chùa ở Củ Chi