BHXH Phủ Lý

Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Phủ Lý

Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Phủ Lý
Địa chỉ : 78 Đường Châu Cầu, Phường Lương Khánh Thiện, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Vietnam
Điện thoại : 0226 3856 914
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Phủ Lý, BHXH Phủ Lý

Social Insurance Henan Province

Social Insurance Henan Province
Địa chỉ : 114 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hai Bà Trưng, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Vietnam
Điện thoại : 0226 3852 963
Website : http//bhxhhanam.gov.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<
Social Insurance Henan Province, BHXH Phủ Lý