BHXH Hải Phòng

Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố

Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố
Địa chỉ : 2a Thất Khê - Minh Khai Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, Vietnam
Điện thoại : 0225 3569 823
Website : http//bhxhhaiphong.vn/
>> Chỉ đường Google Map <<
Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố, BHXH Hải Phòng

SI Hai Phong

SI Hai Phong
Địa chỉ : 2 Thất Khê, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Vietnam
Điện thoại : 0225 3822 824
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
SI Hai Phong, BHXH Hải Phòng