Trường tiểu học ở Tp Bắc Giang

Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong

Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong
Địa chỉ : 40 Nguyễn Khắc Nhu
Điện thoại : 0240 3856 462
Website : http//thlehongphong.tpbacgiang.edu.vn/ >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong, Trường tiểu học ở Tp Bắc Giang

Trường Tiểu Học Lê Lợi

Trường Tiểu Học Lê Lợi
Địa chỉ : Đồng Cửa
Điện thoại : 0240 3845 334
Website : http//thleloi.tpbacgiang.edu.vn/ >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Trường Tiểu Học Lê Lợi, Trường tiểu học ở Tp Bắc Giang

Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên

Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên
Địa chỉ :
Điện thoại : 3 Nguyễn Cao
Website : http//thngosilien.tpbacgiang.edu.vn/ >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên, Trường tiểu học ở Tp Bắc Giang

Trường Tiểu học Nam Hồng

Trường Tiểu học Nam Hồng
Địa chỉ :
Điện thoại : 0240 3856 461
Website : http//thnamhong.tpbacgiang.edu.vn/ >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Trường Tiểu học Nam Hồng, Trường tiểu học ở Tp Bắc Giang

Trường Tiểu học Dĩnh Kế

Trường Tiểu học Dĩnh Kế
Địa chỉ :
Điện thoại : 880 Lê Lợi
Website : http//thdinhke.tpbacgiang.edu.vn/ >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Trường Tiểu học Dĩnh Kế, Trường tiểu học ở Tp Bắc Giang

Trường Tiểu học Đa Mai

Trường Tiểu học Đa Mai
Địa chỉ : 3.5 (2) · Primary School
Điện thoại :
Website : http//thdamai.tpbacgiang.edu.vn/ >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Trường Tiểu học Đa Mai, Trường tiểu học ở Tp Bắc Giang

Trường Tiểu học Dĩnh Trì

Trường Tiểu học Dĩnh Trì
Địa chỉ : 3.2 (6) · Primary School
Điện thoại :
Website : >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Trường Tiểu học Dĩnh Trì, Trường tiểu học ở Tp Bắc Giang

Trường Tiểu Học Trần Phú

Trường Tiểu Học Trần Phú
Địa chỉ : Á Lữ
Điện thoại : 0240 3856 273
Website : http//thtranphu.tpbacgiang.edu.vn/ >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Trường Tiểu Học Trần Phú, Trường tiểu học ở Tp Bắc Giang

Trường THCS Ngô Sỹ Liên

Trường THCS Ngô Sỹ Liên
Địa chỉ : Số 70 P., Nguyễn Thị Lưu
Điện thoại : 0240 3855 470
Website : http//thcsngosilien.tpbacgiang.edu.vn/ >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Trường THCS Ngô Sỹ Liên, Trường tiểu học ở Tp Bắc Giang

Trường Tiểu học Song Mai

Trường Tiểu học Song Mai
Địa chỉ :
Điện thoại : Thôn Phúc Bé, xã Song Mai,
Website : http//thsongmai.tpbacgiang.edu.vn/ >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Trường Tiểu học Song Mai, Trường tiểu học ở Tp Bắc Giang

Trường Tiểu Học Võ Thị Sáu

Trường Tiểu Học Võ Thị Sáu
Địa chỉ : 39 Võ Thị Sáu
Điện thoại : 0240 3856 283
Website : http//thvothisau.tpbacgiang.edu.vn/ >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Trường Tiểu Học Võ Thị Sáu, Trường tiểu học ở Tp Bắc Giang

Trường Tiểu Học Thu Hương

Trường Tiểu Học Thu Hương
Địa chỉ : Đào Sư Tích
Điện thoại : 0240 3845 249
Website : http//thuhuongschool.com/tag/bac-giang/ >> Chỉ đường Google Map <<
>> Chỉ đường Google Map <<
Trường Tiểu Học Thu Hương, Trường tiểu học ở Tp Bắc Giang