Công an phường quận Bình Thạnh TpHCM

Công an phường thuộc quận Bình Thạnh TpHCM
 
Công an Phường 3

45 Phan Đăng Lưu
08 3844 5907
Công An Phường 1 Quận Bình Thạnh

331 Bùi Hữu Nghĩa
08 3841 2175Công An Phường 6 Quận Bình Thạnh

67 Hoàng Hoa Thám
08 3551 1908Công An Phường 12 Quận Bình Thạnh

182 Phan Văn Trị
08 3841 2543Công an phường 24

66 Bạch Đằng
08 3899 3604Công an Phường 7

5/30 Nơ Trang Long
08 3841 2569Công An Phường 11 Quận Bình Thạnh

99 Đường Nguyên Hồng
08 3894 4807Công An Phường 27 Quận Bình Thạnh

27 Thanh Đa
08 3899 4574Công An Phường 5 Quận Bình Thạnh

97 Nguyễn Văn Đậu
08 3844 5907Công An Phường 28 Quận Bình Thạnh

1121 Bình Quới
08 3899 4795