Công an phường quận 3 TpHCM

Công an phường thuộc quận 3 TpHCM

Công An Phường 6 Quận 3

18 Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3
08 3930 4660Công An Quận 3

243 Cách Mạng Tháng Tám
08 3839 2764