Satrafood Quận 5

Danh sách cửa hàng tiện lợi Satrafood ở quận 5

Satrafood Quận 5

Satrafoods TRẦN HƯNG ĐẠO
Phone: (08)39.225.213
Fax: (08)39.244.902
Address: 744Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5

Satrafoods HÙNG VƯƠNG
Phone: 38.547.541
Fax: 3854 6857
Address: 347-353 Hùng Vương,Phường 9, Quận 5

Satrafoods HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Phone: (08)38.551.116
Fax: (08)38.551.119
Address: 177 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 13, Quận 5

Satrafoods CHÂU VĂN LIÊM
Phone: (08)38.539.751
Fax: (08)38.539.752
Address: 20-22 Châu Văn Liêm, Phường10, Quận 5

Satrafoods PHAN VĂN KHỎE
Phone: 39.506.066
Fax: 39.506.099
Address: 30A Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5