Satrafood Bình Thạnh Tphcm

Danh sách cửa hàng tiện lợi Satrafood ở quận Bình Thạnh

 Satrafood Quận Bình Thạnh Tphcm

Satrafoods XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH
Phone: (08)35.140.247
Fax: (08)35.140.650
Address: 175-177 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh

Satrafoods 167A NƠ TRANG LONG
Phone: (08)35.163.814
Fax: (08)35.164.932
Address: 167A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình ThạnhSatrafoods 462 NƠ TRANG LONG
Phone: (08)35.531.088
Fax: (08)35.531.588
Address: 462 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh

Satrafoods PHAN CHU TRINH
Phone: (08)35.109.804
Fax: (08)35.109.263
Address: 49-51 Phan Chu Trinh, phường 14, Quận Bình Thạnh
Satrafoods UNG VĂN KHIÊM
Phone: 35.106.022
Fax: 35.106.023
Address: 184 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh

Satrafoods NGUYỄN VĂN ĐẬU
Phone: 35.500.567
Fax: 35.500.568
Address: 46B Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh