Sở giáo dục tphcm


Sở giáo dục tphcm, thông tin về sở giáo dục tphcm
  • Sở Giáo Dục & Đào Tạo TPHCM

Điện thoại: 08 3822 9360
Địa chỉ:66-68 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Q1, Tp Hồ Chí Minh,
Thông tin thêm::Website : http://edu.hochiminhcity.gov.vn/
Xem bản đồ sở giáo dục & đào tạo tphcm