Nhà Hàng chay ở TpHCM


Nhà Hàng Chay ở TpHCM, nhà hàng món ăn chay ngon
  • Nhà Hàng Chay Hoa Khai

Điện thoại: Phone:+84 8 3602 1025
Địa chỉ:124 Nguyễn Cư Trinh, 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
Website::http://hoakhai.com/
Xem bản đồ Nhà Hàng Chay Hoa Khai
  • Nhà Hàng Chay 3 Lá

Thể thoại: Restaurant
Điện thoại: Phone:+84 8 6683 0303
Địa chỉ:P. Q.1, TP.HCM, 32A Cao Bá Nhạ, Nguyễn Cư Trinh, Hồ Chí Minh, Vietnam
Giờ hoạt động::8AM–10PM
Website::http://3lachay.com/
Xem bản đồ Nhà Hàng Chay 3 Lá
  • Nhà hàng chay Sen

Điện thoại: Phone:+84 8 6278 2186
Địa chỉ:171 Nguyễn Thái Học, Quận 1, Vietnam
Giờ hoạt động::9AM–10PM
Website::https://www.vietabank.com.vn/vi/trung-tam-the/nha-hang-chay-sen_t114c151n2941
Xem bản đồ Nhà hàng chay Sen
  • Quán chay yêu thương

Thể thoại: Bistro
Điện thoại: Phone:+84 8 7307 6768
Địa chỉ:174/4 Lê Lai, Bến Thành, Hồ Chí Minh, Vietnam
Xem bản đồ Quán chay yêu thương

  • Nhà Hàng Chay Ngọc Thọ

Thể thoại: Restaurant
Điện thoại: Phone:+84 8 3836 0162
Địa chỉ:175/9 Phạm Ngũ Lão, Hồ Chí Minh, Vietnam
Giờ hoạt động::8AM–10:30PM
Xem bản đồ Nhà Hàng Chay Ngọc Thọ
  • Huong Sen Vegetarian Restaurant

Thể thoại: Vegetarian Restaurant
Điện thoại: Phone:+84 8 3925 9980
Địa chỉ:174 Lê Lai, Bến Thành, 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
Website::http://www.facebook.com/huongsen.vegetarian.restaurant
Xem bản đồ Huong Sen Vegetarian Restaurant
  • Nhà Hàng Chay Thiền - Zen

Điện thoại: Phone:+84 8 3837 3713
Địa chỉ:185 Phạm Ngũ Lão, 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
Xem bản đồ Nhà Hàng Chay Thiền - Zen
  • Nhà Hàng Bồ Đề Ngọc Xanh

Thể thoại: Restaurant
Địa chỉ:181 Nguyễn Thái Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam
Website::http://nhahangchaybodengocxanh.com/
Xem bản đồ Nhà Hàng Bồ Đề Ngọc Xanh
  • Chay Saigon Vegan

Thể thoại: Vegetarian Restaurant
Điện thoại: Phone:+84 8 3834 4473
Địa chỉ:378/3 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Vietnam
Website::http://www.saigonvegan.com/
Xem bản đồ Chay Saigon Vegan