Chùa ở quận 8 Tphcm

Chùa ở Quận 8

A Buddhist temple

A Buddhist temple
Địa chỉ : phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3850 4622
Website : http://phapquangtu.com/home.html
>> Chỉ đường Google Map <<
A Buddhist temple, Chùa ở Quận 8

Chùa Lâm Quang

Chùa Lâm Quang
Địa chỉ : 301 Bến Bình Đông, 14, 8, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3854 9467
Website : http://www.thiennguyen.org/chua-lam-quang-quan-8/
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Lâm Quang, Chùa ở Quận 8

An Phu Pagoda

An Phu Pagoda
Địa chỉ : 24 Phạm Hùng, phường 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3856 3167
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
An Phu Pagoda, Chùa ở Quận 8

Tịnh Thất Pháp Thủy

Tịnh Thất Pháp Thủy
Địa chỉ : 198 Dương Bá Trạc, 2, 8, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3851 7540
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Tịnh Thất Pháp Thủy, Chùa ở Quận 8

Chùa Huệ Lâm

Chùa Huệ Lâm
Địa chỉ : 154 Tùng Thiện Vương, 11, 8, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3856 4472
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Huệ Lâm, Chùa ở Quận 8

Buddhist Charity - Thuong Quang Pagoda

Buddhist Charity - Thuong Quang Pagoda
Địa chỉ : 2A, Đường Bến Phú Định, Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3876 1620
Website : http://tuthienphatgiao.org/
>> Chỉ đường Google Map <<
Buddhist Charity - Thuong Quang Pagoda, Chùa ở Quận 8

Chùa. Long Hoa Tự

Chùa. Long Hoa Tự
Địa chỉ : phường 15, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3854 7311
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa. Long Hoa Tự, Chùa ở Quận 8

Quan Am Pagoda

Quan Am Pagoda
Địa chỉ : 12 Lão Tử, phường 11, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 0283 8553 543
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Quan Am Pagoda, Chùa ở Quận 8

Chùa Liên Hoa - Quận 8

Chùa Liên Hoa - Quận 8
Địa chỉ : 10°44'09.4"N 106°39'37., National Hwy 7, Lộc Tấn, Lộc Ninh, Bình Phước, Vietnam
Điện thoại : 08 3850 3343
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Liên Hoa - Quận 8, Chùa ở Quận 8