Chùa ở quận 11 Tphcm

Giac Vien Pogoda

Địa chỉ : phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3858 1674
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Giac Vien Pogoda, Chùa ở Quận 11

Chùa Giác Sanh

Địa chỉ : 103 Âu Cơ, 14, 11, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3860 3260
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Giác Sanh, Chùa ở Quận 11

Chùa Quan Âm

Địa chỉ : 180 Lạc Long Quân, 3, 11, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3858 9200
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Quan Âm, Chùa ở Quận 11

Chùa Phụng Sơn

Địa chỉ : 1408 3 Tháng 2, phường 2, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Phụng Sơn, Chùa ở Quận 11

Chùa Giác Lâm (Giac Lam Pagoda)

Địa chỉ : 565 Lạc Long Quân, phường 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3865 3933
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Giác Lâm (Giac Lam Pagoda), Chùa ở Quận 11

Chùa Hưng Quốc

Địa chỉ : 429 Lạc Long Quân, phường 5, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại :
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
Chùa Hưng Quốc, Chùa ở Quận 11