Danh sách trường đại học TpHCM

 Danh sách trường đại học TpHCM, với mã trường và website 

Tên trường Đại học
Mã trường
Website
BVS
HHK
HCS
KMA
KQH
NVS
Trung tâm ĐH Pháp, ĐHQG Tp.HCM
PUF
ANS

QSB
DCT
HUI
DSG
DCG
QSC
DKC
CCS
DVL
FPT
GSA
GTS
DTH
DHV
QST
QSX
QSK
KTC
KSA
KTS
DLS
LPS
MBS
MTS
DNT
NTS
NTT
NHS
NLS
DHB
RMU
QSQ
SGD
DSD
SPK
STS
SPS
TDS
TLS
DMS
DTM
DTT
TTQ
VGU
DVH
VHS
YDS
TYS
QGS

Nguồn tổng hợp từ https://vi.wikipedia.org/