UBND Quận Gò Vấp

  • Ủy ban nhân dân Gò Vấp 
Website- UBND Gò Vấp
Địa chỉ UBND Gò Vấp:
332 Quang Trung, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 
Tel:(84.8).38.941.929 - Fax:(84.8).38.941.929
Email: govap@tphcm.gov.vn
=> Xem bản đồ tai link này: Bản đồ UBND Gò Vấp