UBND Quận 1

  • Ủy ban nhân dân Quận 1
Địa chỉ UBND Quận 1:
47, Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh; (84-8) 38 290 421 - 38 298 661 - 38 299 528

=> Xem bản đồ tai link này: Bản đồ UBND Quận 1