Những địa điểm du lịch hấp dẫn ở Bình Định

  • Thắng cảnh Hầm Hô

Địa chỉ: Xã Tây Phú - Tây Sơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3880860
Xem =>Hình ảnh thắng cảnh Hầm Hô
  • Thắng cảnh Hồ Núi Một

Địa chỉ: Km 27 - Quốc lộ 19 - An Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3837250
Xem =>Hình ảnh thắng cảnh Hồ Núi Một
  • Thắng cảnh Ghềnh Ráng

Địa chỉ: P. Ghềnh Ráng - Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 0903866853
Xem =>Hình ảnh thắng cảnh Ghềnh Ráng
  • Bảo Tàng Quang Trung

Địa chỉ: TT. Phú Phong - H. Tây Sơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3780320, 056.3580320
Xem =>Hình ảnh Bảo Tàng Quang Trung