Tìm địa điểm

UBND QUẬN 3

  • Ủy ban nhân dân Quận 3
Địa chỉ UBND Quận 3:
101 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP.HCM.

=> Xem bản đồ tai link này: Bản đồ UBND Quận 3